Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 248 Харківської міської ради"

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ "Рекомендації педагогам щодо календарно-тематичного планування під час освітнього процесу"

6 груд. 2020
Для успішного здійснення завдань дошкільної освіти вирішальною є практика визнання пріоритету дитячого буття, за якої в центрі уваги виступає дитина з її природними нахилами, можливостями, прагненнями, інтересами тощо. Щоб забезпечити гармонійну єдність процесів виховання і навчання, спрямовану на розвиток і саморозвиток дітей, необхідно навчити педагогів цілеспрямовано та раціонально складати план своєї діяльності.

         З цією метою 04.12.2020 року вихователем-методистом Федоренко О.Ю.  у закладі дошкільної освіти з педагогами закладу було проведено консультацію "Рекомендації педагогам щодо календарно-тематичного планування під час освітнього процесу в ЗДО".

 Планування освітньої роботи в різних вікових групах закладу дошкільної освіти має відповідати низці сучасних вимог:

• орієнтуватися на пріоритетні потреби сьогодення у забезпеченні належної якості розвитку, вихованості і навченості дитини дошкільного віку;

• забезпечувати право дитини на реалізацію свого природного потенціалу, її основних життєвих тенденцій до самореалізації, саморозвитку і самозбереження;

• забезпечувати право педагога на свободу вибору під час визначення форми планів, напряму та змісту власної педагогічної діяльності;

• спиратися на досягнення психологічної, педагогічної та інших наук, передового педагогічного досвіду;

• органічно поєднувати формування базису особистісної культури дошкільника з національною культурою українського народу, культурними надбаннями попередніх поколінь і світової культури;

• здійснюватись на засадах доцільності, помірності, відповідності обраній стратегії та державній програмі; враховувати міжпредметні, інтегративні зв'язки, досягаючи взаємопроникнення і логічного підпорядкування всіх складових плану під час вибору тематики різних форм роботи з дітьми, визначення ускладнень змісту і методики їх проведення.