Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 248 Харківської міської ради"

 

Результати моніторингу якості освіти

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗДО   https://drive.google.com/file/d/1RR3j3Bw30K5r7XZVt-RPFyTQRlzZ1uWU/view?usp=sharing

 

Наказ МОН України від 16.01.2020 №54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти"  https://drive.google.com/file/d/1Yt3GG9pJ4Kk8YrdgVVMMXAtXIaN_rI-t/view?usp=sharing   

 


 

Результати моніторингу якості освіти за 2019/2020 навчальний рік

Вся освітня робота з дітьми планувалася і проводилася відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, програм «Дитина», інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти.

 

Оцінювання досягнень дітей  упродовж року здійснювалось з використанням карток відповідно до стандартів освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти. В процесі оцінювання рівня досягнень дітей дотримувались таких критеріїв:

·         не порівнювати дитину  одну з іншою, а лише саму з собою;

·         пріоритетність – як саме дитина виконала завдання – самостійно, раціонально, старанно, творчо чи з допомогою іншого, традиційно, похапцем, репродуктивно).

Рівень засвоєння знань дітьми дошкільного віку за 7 освітніми лініями БКДО.

Методичною службою ЗДО моніторинг рівня знань дітей засвоєння програмового матеріалу відповідно БКДО. здійснювався, 2 рази на рік (вересень, грудень), З метою виявлення рівня засвоєння дітьми програмового матеріалу, педагогами було проведено комплексну діагностику за освітніми лініями розвитку.

·         Вересень 2019 (початковий етап діагностики) – діагностичне обстеження проводилося педагогами під час узагальнюючого тижня «Пізнаю себе» - з 09.09.2019 – 13.09.2019 року.

·         Грудень 2019 (проміжний етап діагностики) – діагностичне обстеження проводилося педагогами - з 23.12.2019 - 27.12.2019 року.

У зв’язку з карантином, спричиненим коронавірусною хворобою СОVІD – 19, заключний етап діагностування рівня знань дітей, що запланований на травень 2020, не було проведено. Але перші два етапи діагностування знань та вмінь дітей, спостереження, аналіз результатів продуктивної діяльності дітей відповідає достатньому рівню та свідчить про стабільну позитивну динаміку, а отже – і про  планомірність, систематичність, методичну виваженість прийомів педагогічної роботи з дітьми.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в таблицях та діаграмах. Результати досягнень дітей  дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

На основі аналітично-діагностичних матеріалів висвітлена результативність роботи у зведеній таблиці за освітніми лініями:

 

Зведені результати успішності дітей

на початковому та проміжному етапах діагностування за 2019/2020 н.р.

 

Освітні лінії

Рівень засвоєння програми

 

Групи раннього віку

Молодші

групи

Середні

групи

Старші

групи

Середній бал по

ЗДО

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Особистість

дитини

2,56

2,89

2,99

3,19

2,8

2,98

3,18

3,35

3,01

3,08

Дитина в

соціумі

2,61

3,12

3,15

3,21

2.81

2.91

2.91

3.16

3,15

3,17

Дитина в

природному довкіллі

2,76

3,28

3,02

3,08

3,09

3,29

3,29

3,34

3,09

3,29

Дитина у світі культури

2,89

3,03

2,98

3,11

2,93

3,03

3,03

3,34

3,03

3,18

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

2,93

3,08

2,98

3,11

3,04

3,34

3,04

3,26

3,09

3,30

Мовлення

дитини

2,88

2,93

2,93

2.98

2.71

2.91

2.71

2.76

2,99

3,11

Гра

дитини

2,58

3,30

3,03

3,20

3,04

3,44

3,44

3,54

3,14

3,41

Рівень виконання програми, БКДО в групах вцілому

2,84

3,18

3,11

3,19

3,1

3,3

3,2

3,39

3,07

3,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами перевірки, в усіх вікових групах, результативність знань дітей за критеріями всіх семи освітніх ліній, узгоджуючись з освітніми лініями БКДО - відповідають достатньому рівню знань дітей:

-          1 (початковий етап діагностики) складає К- 2,98

-          2 (проміжний етап діагностики) складає К – 3,22

Позитивна динаміка свідчить, про планомірність, систематичність, методичну виваженість методів і прийомів педагогічної роботи з дітьми.

Згідно річного плану закладу дошкільної освіти №248 у грудні 2019 року, з метою проведення цілеспрямованого і повного педагогічного обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно БКДО, було проведено комплексну діагностику рівнів знань дітей всіх вікових груп. .

Вихователі оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за критеріями всіх сьоми освітніх ліній. Для кожної вікової групи ці критерії свої, і добиралися вони з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючись з освітніми лініями БКДО. Оскільки розвиток дитини - це цілісний процес, який відбувався в усіх освітніх лініях, він не розглядався ізольовано від жодної з них.

Методи дослідження: тестування дітей старших, середньої та молодшої групи за стандартним набором схем діагностики рівнів знань.

Висновок

Моніторинг знань, умінь, навичок за освітніми лініями в усіх вікових групах показав, що найменші показники належать таким освітнім лініям, як «Особистість дитини», «Мовлення дитини» та «Дитина у світі культури».

Тому, усім педагогам на наступний навчальний рік необхідно посилити спрямовану роботу з соціально-культурного розвитку та художньо-мовленнєвої діяльності дітей, адже, мовлення тісно пов'язане з пізнавальним розвитком дитини, прилученням її до основ морально-етичної, емоційно-ціннісної та художньої культури.